සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>200G ෆොන්ටයින්

PYA4201
ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටේන් GHOST SMILE PYA4201

ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටේන් GHOST SMILE PYA4201

අයිතම අංකය: PYA4201

වෙඩි: 50s

අයිතමයේ ප්‍රමාණය: * * 210 95 280

දැන් විමසීමට
විස්තර

Category : 200GRAMS FOUNTAIN

PW: 200g

ඇසුරුම් කිරීම: 10/1

CBM: 0.066m³

Product Description : Big chrysanthemum red stars,silver crackling green stars,red flower silver silk,flash.

පරීක්ෂණයක්