සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>500 ජී කේක්

8#
500G ගිනිකෙළි PYA2502 රතු පතල සිට රතු ඩැලියා දක්වා

500G ගිනිකෙළි PYA2502 රතු පතල සිට රතු ඩැලියා දක්වා

අයිතම අංකය: PYA2502

වෙඩි: 35s

අයිතමයේ ප්‍රමාණය: 390 * 330 * 225 මි.මී.


දැන් විමසීමට
විස්තර

ප්රවර්ගය: 500GRAMS කේක්

PW: 500g

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.137m³

නිෂ්පාදන විස්තරය: රතු පතල සිට රතු ඩැලියා බ්‍රෝකේඩ් මින්ට් සිට බ්‍රෝකේඩ් දක්වාපරීක්ෂණයක්