සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බංගර්ස්

3
PY1115 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

PY1115 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

Type:  Bangers
ප්‍රමාණය: Φ400 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.077

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  CRACKER ROLL 2007
Flash Banger
Type:  Bangers
ප්‍රමාණය: Φ400 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.077
Effect:  Bank

පරීක්ෂණයක්