සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2001
PY2001 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

PY2001 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 108 * 55 * 75
වෙඩි: 50
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.0272

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 108 * 55 * 75
වෙඩි: 50
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.0272
ඇසුරුම් කිරීම: 48/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: Whistle+crackling

පරීක්ෂණයක්