සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2002
PY2002 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් බැටරිය

PY2002 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් බැටරිය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 105 * 105 * 70
වෙඩි: 100
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.03

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 105 * 105 * 70
වෙඩි: 100
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.03
ඇසුරුම් කිරීම: 30/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: Whistle

පරීක්ෂණයක්