සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2004
PY2004 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

PY2004 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 207 * 158 * 70
වෙඩි: 300
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.036

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 207 * 158 * 70
වෙඩි: 300
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.036
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
බලපෑම: විස්ල් + ඉරිතැලීම

පරීක්ෂණයක්