සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2007
PY2007 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / මල් පිපීමට වලිගය

PY2007 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / මල් පිපීමට වලිගය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්‍රමාණය: Ø100 * 100
වෙඩි: 9
නල හැඳුනුම්පත: ф20
සීබීඑම්: 0.029

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්‍රමාණය: Ø100 * 100
වෙඩි: 9
නල හැඳුනුම්පත: ф20
සීබීඑම්: 0.029
ඇසුරුම් කිරීම: 3/8
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: crackling tail to crackling flower,red tail to brocade green glitter,green tail to green+blue star with silver glitter,red tail to green, blue star red glitter,red tail to red star silver glitter,green tail to blue star gold glitter,red tail to red, green star with crackling,red tail to red wave

පරීක්ෂණයක්