සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2010
PY2010 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / නිල් වලිගය රතු Peony Crackling

PY2010 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / නිල් වලිගය රතු Peony Crackling

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: ф125*120
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф20
සීබීඑම්: 0.048

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: ф125*120
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф20
සීබීඑම්: 0.048
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: Blue tail to red peony with crackling; to green peony with crackling; to purple peony with crackling


පරීක්ෂණයක්