සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2012
PY2012 - ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ගෝල්ඩන් ටේල් සිට බ්‍රෝකේඩ් පාම් සහ රතු දිලිසෙන තරු

PY2012 - ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ගෝල්ඩන් ටේල් සිට බ්‍රෝකේඩ් පාම් සහ රතු දිලිසෙන තරු

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 190 * 160 * 180
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф28
සීබීඑම්: 0.055

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 190 * 160 * 180
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф28
සීබීඑම්: 0.055
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: golden tail to brocade palm and red glittering stars

පරීක්ෂණයක්