සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2014
PY2014 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / ටී-පාම්

PY2014 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / ටී-පාම්

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 150 * 135 * 153
වෙඩි: 19
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.045

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 150 * 135 * 153
වෙඩි: 19
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.045
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: A.Ti-Palm. B.Gold willow gold crackling.

පරීක්ෂණයක්