සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2018
PY2018 - නිල් පතල සහිත රන් රති l ් to ා පුෂ්පයට වෙඩි තැබීමේ නළය / රතු වලිගය

PY2018 - නිල් පතල සහිත රන් රති l ් to ා පුෂ්පයට වෙඩි තැබීමේ නළය / රතු වලිගය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 160 * 125 * 125
වෙඩි: 20
Tube ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.037

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 160 * 125 * 125
වෙඩි: 20
Tube ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.037
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: red tail to gold crackling flower with blue mine.

පරීක්ෂණයක්