සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2021
PY2021 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / හරිත තරංග රතු ග්ලිටර්

PY2021 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / හරිත තරංග රතු ග්ලිටර්

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 125 * 125 * 130
වෙඩි: 25
නල ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.028

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 125 * 125 * 130
වෙඩි: 25
නල ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.028
ඇසුරුම් කිරීම: 6/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:1: green wave red glitter.2: green wave gold glitter.3: yellow wave silver glitter. 4: red wave silver glitter.5: blue star gold glitter.

පරීක්ෂණයක්