සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2023
PY2023 - රතු බොම්බාර්ඩ් සමඟ වෙඩි තැබීමේ නළය / රතු වලිගය රන් රැල්ලට

PY2023 - රතු බොම්බාර්ඩ් සමඟ වෙඩි තැබීමේ නළය / රතු වලිගය රන් රැල්ලට

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 125 * 125 * 130
වෙඩි: 25
නල ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.031

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 125 * 125 * 130
වෙඩි: 25
නල ID: Φ20
සීබීඑම්: 0.031
ඇසුරුම් කිරීම: 12/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt: 1.Red tail to gold wave with red bombard;2.Blue tail to gold wave with blue bombard;3.Green tail to gold wave with green bombard;4.Purple tail to gold wave with purple bombard;5.Gold tail to gold wave with gold time rain bombard

පරීක්ෂණයක්