සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2024
PY2024 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රතු ග්ලිටර් පතල සිට සුදු පැහැ ග්ලිටර් පැමිණේ

PY2024 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රතු ග්ලිටර් පතල සිට සුදු පැහැ ග්ලිටර් පැමිණේ

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 300 * 165 * 150
වෙඩි: 49
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.045

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: CHAMBERLIN
වෙඩි පහර 49 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 300 * 165 * 150
වෙඩි: 49
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.045
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:RED GLITTER MINE TO WHITE GLITTER COMET

පරීක්ෂණයක්