සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2025
PY2025 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරිය / සුදු වලිගය සිට රතු දිලිසීම දක්වා

PY2025 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරිය / සුදු වලිගය සිට රතු දිලිසීම දක්වා

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 150 * 150 * 180
වෙඩි: 25
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.037

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: KNIGHTS
වෙඩි පහර 25 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 150 * 150 * 180
වෙඩි: 25
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.037
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:row 1+3,white tail to red glitter,row 2 red tail to white glitter,row 4+5 purple mine to silver tail to silverglitter with brocade palm

පරීක්ෂණයක්