සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2027
PY2027 - ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / රතු තරු සහ සුදු ස්ට්‍රෝබ් තරු

PY2027 - ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / රතු තරු සහ සුදු ස්ට්‍රෝබ් තරු

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 165 * 165 * 110
වෙඩි: 28
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.046

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: WILD OX
වෙඩි පහර 28 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 165 * 165 * 110
වෙඩි: 28
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.046
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:Red stars and  white strobe stars

පරීක්ෂණයක්