සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2028
PY2028 - බ්‍රොකේඩ් ඔටුන්න සඳහා වෙඩි තැබීමේ නළයේ / බ්‍රොකේඩ් වලිගයේ බැටරි

PY2028 - බ්‍රොකේඩ් ඔටුන්න සඳහා වෙඩි තැබීමේ නළයේ / බ්‍රොකේඩ් වලිගයේ බැටරි

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 310 * 255 * 190
වෙඩි: 30
නල ID: Φ28
සීබීඑම්: 0.073

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: PYROTIEK
වෙඩි පහර 30 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 310 * 255 * 190
වෙඩි: 30
නල ID: Φ28
සීබීඑම්: 0.073
ඇසුරුම් කිරීම: 4/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:brocade  tail to brocade crown

පරීක්ෂණයක්