සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2032
PY2032 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / ක්‍රයිලිං පතල

PY2032 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / ක්‍රයිලිං පතල

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 215 * 255 * 180
වෙඩි: 35
Tube ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.050

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: ZIG ZAG
වෙඩි පහර 35 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 215 * 255 * 180
වෙඩි: 35
Tube ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.050
ඇසුරුම් කිරීම: 4/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:crackling mine to chry., crackling mine to brocade +crackling, crackling mine to crackling flower

පරීක්ෂණයක්