සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2039
PY2039 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / හරිත තරු රිදී රති .් .ා කිරීම

PY2039 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / හරිත තරු රිදී රති .් .ා කිරීම

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 210 * 210 * 150
වෙඩි: 49
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.032

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: FANTASTIC
වෙඩි පහර 49 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 210 * 210 * 150
වෙඩි: 49
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.032
ඇසුරුම් කිරීම: 4/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:A.Green stars silver crackling B.Red stars silver glitter  C.Red palm silver crackling  D.Purple and green stars silver glitter E.multi color glitter(red,green,silver). F.brocade with silver glitter

පරීක්ෂණයක්