සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2040
PY2040 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රතු ඩැලියාව සහ සුදු ග්ලිටර්

PY2040 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රතු ඩැලියාව සහ සුදු ග්ලිටර්

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 255 * 320 * 180
වෙඩි: 50
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.07

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: FULL POTENTIAL
වෙඩි පහර 50 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 255 * 320 * 180
වෙඩි: 50
නල ID: Φ25
සීබීඑම්: 0.07
ඇසුරුම් කිරීම: 4/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effectt:red dahlia & white glitter;Golden shine w/  green glitter;Golden shine w/red glitter;Golden shine w/ crackling stars;crackling rain willow & blue pearls

පරීක්ෂණයක්