සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2042
PY2042 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රන්වන් බැබළීම w / නිල් මුතු නම: රේස් වින්නර්

PY2042 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / රන්වන් බැබළීම w / නිල් මුතු නම: රේස් වින්නර්

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 385 * 385 * 185
වෙඩි: 60
නල ID: Φ28
සීබීඑම්: 0.034

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: RACE WINNER
වෙඩි පහර 60 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 385 * 385 * 185
වෙඩි: 60
නල ID: Φ28
සීබීඑම්: 0.034
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effectt:Golden shine w/ blue pearls; purple+lemon peony; white strobe/glitter + red pearls; brocade crown. Last 4 shots finale.

පරීක්ෂණයක්