සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2044
PY2044 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / බ්‍රෝකේඩ් කිරීමට රන් වලිගය

PY2044 - වෙඩි තැබීමේ නළයේ බැටරි / බ්‍රෝකේඩ් කිරීමට රන් වලිගය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 210 * 180 * 130
වෙඩි: 61
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.057

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME: GLAMOR CITY
වෙඩි පහර 61 ක්.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 210 * 180 * 130
වෙඩි: 61
නල ID: Φ18
සීබීඑම්: 0.057
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effectt:Gold tail to brocade, gold tail to crackling

පරීක්ෂණයක්