සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2060
PY2060 ID45 කේක් බ්‍රෝකේඩ් වලිගය සිට රතු නිල් දම් පැහැති තරු

PY2060 ID45 කේක් බ්‍රෝකේඩ් වලිගය සිට රතු නිල් දම් පැහැති තරු

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි

ප්රමාණය: 265 * 234 * 300

වෙඩි: 19

නල හැඳුනුම්පත: ф45

සීබීඑම්: 0.088

දැන් විමසීමට
විස්තර

19 shots ID 45mm cake.
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 265 * 234 * 300
වෙඩි: 19
නල හැඳුනුම්පත: ф45
සීබීඑම්: 0.088
Packing: 4/1   ADR: 1.3G
Effect: Brocade tail to colorful red blue pureple stars

පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න