සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>සංයුක්ත

PY2315
PY2315 Compound Fireworks Red crackling Golden wave brocade king

PY2315 Compound Fireworks Red crackling Golden wave brocade king

වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි

ප්රමාණය: 745 * 360 * 230

වෙඩි: 222

නල හැඳුනුම්පත: ф25

සීබීඑම්: 0.084

දැන් විමසීමට
විස්තර

Compound fireworks contain 7 single cake.
වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි
Size: 745*360*230   Shots: 222
Tube ID: ф25   CBM: 0.084
Packing: 1/1    ADR: 1.3G
Effect:red crackling comet tail gold wave brocade king crackling flower red glitter mine silver glitter watefall purple palm golde crackling flower

පරීක්ෂණයක්