සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>සංයුක්ත

PY2301
PY2301 සංයුක්ත ගිනිකෙළි රතු dahlia රිදී දිලිසෙන රිදී පාම් chrysanthemum

PY2301 සංයුක්ත ගිනිකෙළි රතු dahlia රිදී දිලිසෙන රිදී පාම් chrysanthemum

වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි

ප්රමාණය: 745 * 180 * 180

වෙඩි: 144

නල හැඳුනුම්පත: ф25

සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

Compound fireworks contain three 36 shots cake
නිෂ්පාදන තොරතුරු
වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි
ප්රමාණය: 745 * 180 * 180
වෙඩි තැබීම්: 144 නල ID: ф25
CBM: 0.041  Packing: 1/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
Effect: Red dahlia silver glitter silver palm chrysanthemum,brocade sea blue flower red glitter willow,brocade white glitter time rain white glitter

පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න