සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>කැටිති කැටිති

10
PY8101 ඉරිතැලීම් කැටිති / ටී-ක්‍රයිස්.

PY8101 ඉරිතැලීම් කැටිති / ටී-ක්‍රයිස්.

වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: ф42
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.016

දැන් විමසීමට
විස්තර

ක්‍රැක්ලින් බෝල් බිග්
කැටිති කැටිති
වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: ф42
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.016
බලපෑම: ටී-ක්‍රයිස්

පරීක්ෂණයක්