සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

51
PYP3013 ෂොට් ටියුබ් / රතු වලිගය සිට රතු දිලිසෙන බැටරිය

PYP3013 ෂොට් ටියුබ් / රතු වලිගය සිට රතු දිලිසෙන බැටරිය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 13
නල හැඳුනුම්පත: ф3
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.077

දැන් විමසීමට
විස්තර

පේළිය 13S
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 13
නල හැඳුනුම්පත: ф3
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.077
බලපෑම:රතු වලිගය සිට රතු දිලිසීම

පරීක්ෂණයක්