සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

විස්තර

ඉග්නයිටර් 1.0M
වර්ගය: IGNITERS
ප්රමාණය: 1M
නල ID:
ඇසුරුම් කිරීම: 20/100
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.041

පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න