සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

40
PY-FT-3 ඉග්නයිටර්

PY-FT-3 ඉග්නයිටර්

Type: IGNITERS
ප්රමාණය: 3M
Tube ID:
ඇසුරුම් කිරීම: 20/40
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

IGNITERS  3.0M
Type: IGNITERS
ප්රමාණය: 3M
Tube ID:
ඇසුරුම් කිරීම: 20/40
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.041

පරීක්ෂණයක්