සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

40
PY-FT-5 ඉග්නයිටර්

PY-FT-5 ඉග්නයිටර්

වර්ගය: IGNITERS
ප්රමාණය: 5M
නල ID:
ඇසුරුම් කිරීම: 20/25
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

ඉග්නයිටර් 5.0M
වර්ගය: IGNITERS
ප්රමාණය: 5M
නල ID:
ඇසුරුම් කිරීම: 20/25
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.041

පරීක්ෂණයක්