සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

52
PYP-FG02 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

PYP-FG02 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ69 * 420

දැන් විමසීමට
විස්තර

2.5 "ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්
වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ69 * 420
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1

පරීක්ෂණයක්