සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

52
PYP-FG03 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

PYP-FG03 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ82 * 450

දැන් විමසීමට
විස්තර

3 "ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්
වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ82 * 450
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1

පරීක්ෂණයක්