සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

52
PYP-FG06 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

PYP-FG06 ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්

වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ159 * 900

දැන් විමසීමට
විස්තර

6 "ෆයිබර්ග්ලාස් මෝටාර්
වර්ගය: FIBERGLASS MORTAR
ප්‍රමාණය: Φ159 * 900
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1

පරීක්ෂණයක්