සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

42
PYP0200 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / බ්‍රොකේඩ් ක්‍රවුන්

PYP0200 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / බ්‍රොකේඩ් ක්‍රවුන්

වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 96/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

2.5" ප්‍රදර්ශන කවචය
ෂෙල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න
වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 96/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.041
Effect:Brocade Crown

පරීක්ෂණයක්