සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

42
PYP0300 සංදර්ශක කවචය / වර්ණ තරංගය

PYP0300 සංදර්ශක කවචය / වර්ණ තරංගය

වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 72/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.056

දැන් විමසීමට
විස්තර

3" ප්‍රදර්ශන කවචය
ෂෙල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න
වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 72/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.056
Effect:Color wave

පරීක්ෂණයක්