සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

42
PYP0400 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / රතු peony w රිදී කොකෝ පිස්තෝලය

PYP0400 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / රතු peony w රිදී කොකෝ පිස්තෝලය

වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 36/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.055

දැන් විමසීමට
විස්තර

4" ප්‍රදර්ශන කවචය
ෂෙල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න
වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 36/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.055
බලපෑම:රතු peony w රිදී කොකෝ පිස්තෝලය

පරීක්ෂණයක්