සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

42
PYP0500 Display shell /Colorful peony w/crackling pistil

PYP0500 Display shell /Colorful peony w/crackling pistil

Type: Display shell
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.064

දැන් විමසීමට
විස්තර

5" DISPLAY SHELL
Type: Display shell
ඇසුරුම් කිරීම: 24/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.064
Effect:Colorful peony w/crackling pistil

පරීක්ෂණයක්