සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

42
PYP0600 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / ටයිටැනියන් විලෝ රතු දිලිසෙන පිස්තෝලයක්

PYP0600 ඩිස්ප්ලේ ෂෙල් / ටයිටැනියන් විලෝ රතු දිලිසෙන පිස්තෝලයක්

වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 9/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.045

දැන් විමසීමට
විස්තර

6" ප්‍රදර්ශන කවචය
වර්ගය: සංදර්ශක කවචය
ඇසුරුම් කිරීම: 9/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.045
Effect: titaniun willow crackling with red glitter pistil

පරීක්ෂණයක්