සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

43
PYP1001 වෙඩි ටියුබ් / රන් ග්ලිටර් පතල් රන් දිලිසෙන වලිගය

PYP1001 වෙඩි ටියුබ් / රන් ග්ලිටර් පතල් රන් දිලිසෙන වලිගය

වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ35 * 255
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 81/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.034

දැන් විමසීමට
විස්තර

තනි පහර 30
වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ35 * 255
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 81/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.034
Effect:gold glitter mine gold glitter tail

පරීක්ෂණයක්