සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

44
PYP1006 වෙඩි ටියුබ් / රිදී පතල් රිදී දිලිසෙන විලෝ වලිගය

PYP1006 වෙඩි ටියුබ් / රිදී පතල් රිදී දිලිසෙන විලෝ වලිගය

වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ48 * 280
නල හැඳුනුම්පත: ф38
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.034

දැන් විමසීමට
විස්තර

තනි පහර 38
වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ48 * 280
නල හැඳුනුම්පත: ф38
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.034
බලපෑම:රිදී පතල් රිදී දිලිසෙන විලෝ වලිගය

පරීක්ෂණයක්