සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

45
PYP1007 වෙඩි ටියුබ් / brcade mine crackling tail

PYP1007 වෙඩි ටියුබ් / brcade mine crackling tail

වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ54 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф44
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.051

දැන් විමසීමට
විස්තර

තනි පහර 44
වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ54 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф44
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.051
Effect:brcade mine crackling tail

පරීක්ෂණයක්