සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

46
PYP1008 ෂොට් ටියුබ් / බ්‍රෝකේඩ් පතල් රිදී දිලිසෙන වලිගය

PYP1008 ෂොට් ටියුබ් / බ්‍රෝකේඩ් පතල් රිදී දිලිසෙන වලිගය

වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.057

දැන් විමසීමට
විස්තර

තනි පහර 50
වර්ගය: වෙඩි ටියුබ්
ප්‍රමාණය: Φ60 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.057
බලපෑම:බ්‍රොකේඩ් පතල් රිදී දිලිසෙන වලිගය

පරීක්ෂණයක්