සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

46
PYP1008 Shot tubes / brocade mine silver glittering tail

PYP1008 Shot tubes / brocade mine silver glittering tail

Type: Shot tubes
ප්‍රමාණය: Φ60 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.057

දැන් විමසීමට
විස්තර

SINGLE SHOT 50
Type: Shot tubes
ප්‍රමාණය: Φ60 * 300
නල හැඳුනුම්පත: ф50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.057
Effect:brocade mine silver glittering tail

පරීක්ෂණයක්