සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

49
PYP30011 Battery of Shot Tube / Brocade crown mine to brocade crown

PYP30011 Battery of Shot Tube / Brocade crown mine to brocade crown

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 11
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී

දැන් විමසීමට
විස්තර

පේළිය 11S
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 11
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.072
බලපෑම: Brocade crown mine සිට brocade crown දක්වා

පරීක්ෂණයක්