සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

47
PYP3007 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / රිදී කොටි වලිගය දක්වා රතු ස්ට්‍රෝබ් පතල්

PYP3007 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / රිදී කොටි වලිගය දක්වා රතු ස්ට්‍රෝබ් පතල්

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 7
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.058

දැන් විමසීමට
විස්තර

පේළිය 7S
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 7
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.058
Effect:Red strobe mines to silver tiger tail

පරීක්ෂණයක්