සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

48
PYP3009 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ගෝල්ඩන් විලෝ පතල සිට රන් විලෝ දක්වා

PYP3009 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ගෝල්ඩන් විලෝ පතල සිට රන් විලෝ දක්වා

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 9
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.063

දැන් විමසීමට
විස්තර

පේළිය 9S
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 9
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.063
Effect:Golden willow mine to golden willow

පරීක්ෂණයක්