සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>F4 අයිතම-මිශ්‍ර ටයිප්

50
PYP3012 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ඉරිතැලීම් පතලේ සිට ඉරිතැලීම දක්වා

PYP3012 ෂොට් ටියුබ් බැටරිය / ඉරිතැලීම් පතලේ සිට ඉරිතැලීම දක්වා

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.077

දැන් විමසීමට
විස්තර

පේළිය 12S
වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
වෙඩි: 12
නල හැඳුනුම්පත: ф30
ඇසුරුම් කිරීම: 10/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.077
Effect:Crackling mine to crackling palm

පරීක්ෂණයක්