සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

83
PY4506 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / සිල්වර් දුම් රහිත ෆවුන්ටන්

PY4506 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / සිල්වර් දුම් රහිත ෆවුන්ටන්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ38 * 120
ඇසුරුම් කිරීම: 20/5
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.022

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  STAGE FOUNTAIN
30s 3m Indoor Ice Fountain
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ38 * 120
ඇසුරුම් කිරීම: 20/5
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.022
Effect:  30s 3m SILVER SMOKELESS FOUNTAIN

පරීක්ෂණයක්