සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

57
PY4102 කේතුකාකාර උල්පත / රතු පන්දම රිදී උල්පත / රිදී ක්‍රයිස්. රතු තරුව

PY4102 කේතුකාකාර උල්පත / රතු පන්දම රිදී උල්පත / රිදී ක්‍රයිස්. රතු තරුව

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  VOLCAN TIK TOK
අඟල් 4 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø58 * 100
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 40/4
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.042
Effect:  1. red torch silver fountain/Silver chrys. & red star, 2.blue torch silver fountain/Silver chrys. & blue star

පරීක්ෂණයක්