සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

58
PY4103 කේතුධර උල්පත / රතු පන්දම රිදී දිය උල්පත / රන් කැඩෙන රිදී දිය උල්පත

PY4103 කේතුධර උල්පත / රතු පන්දම රිදී දිය උල්පත / රන් කැඩෙන රිදී දිය උල්පත

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф75*155
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 36/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.02

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  SUPER SHOWER
අඟල් 6 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф75*155
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 36/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.02
Effect:  Gold Crackling silver fountain

පරීක්ෂණයක්