සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

59
PY4104 කේතුකාකාර උල්පත් / රිදී මල්, ඉරිතැලීම්, රතු, කොළ, කහ තරුව

PY4104 කේතුකාකාර උල්පත් / රිදී මල්, ඉරිතැලීම්, රතු, කොළ, කහ තරුව

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф85*205
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.02

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: FIREFOX
අඟල් 8 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф85*205
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.02
බලපෑම: රිදී මල්, ඉරිතැලීම, රතු, කොළ, කහ තරුව

පරීක්ෂණයක්